Планът за финансово оздравяване на община Сливен беше приет от Общинския съвет

27.04.2017
...

Общинският съвет прие план за финансово оздравяване на община Сливен на днешното си заседание. Той беше одобрен от 23-ма съветници, 9 гласуваха „против” и четирима се въздържаха.

Кметът Стефан Радев представи пред общинските съветници оздравителния план и възможността, която държавата предоставя на общините за излизане от затрудненото финансово състояние. „Този безлихвен заем, който искаме, е да платим отдавна просрочени задължения, вече направени разходи. Говорим за безлихвен заем, но сега действащият закон дава възможност той да стане целева субсидия, да бъде опростен”, посочи Радев.

Предвижда се общината да поиска от държавата безлихвен заем до 17 250 000 лв, но не по-малко от 5 милиона лева. Ако финансовата дисциплина е добра, в края на оздравителната процедура, получените пари могат да бъдат опростени.

Сесията днес разгледа 35 важни за гражданите въпроси, внесени от кмета и общински съветници. Общинският съвет гласува изменения в бюджета за 2017 година, даде съгласие да се кандидатства по Инвестиционната програма за климата за закупуване на електромобил за нуждите на община Сливен.

На сесията беше приета общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и програма за закрила на детето. Съветниците одобриха отчета по програмата за опазване на околната среда и програмата за управлението на отпадъците. Приети бяха разпоредителни сделки с общинско имущество и други.

27.04.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен