Състезание между училищата за защита при бедствия ще се проведе в Сливен на 6 юни

02.06.2017

Общинско междуучилищно състезание за защита при бедствия и противообществени прояви ще се проведе в Сливен на 6 юни, от 10,30 часа, в двора на СУ „Пейо Яворов“. То ще премине под мотото „Не затваряй очи“. В него ще участват ученици от VІ и VІІ клас.

Проявата е етап от Републиканското състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, с допълнителен елемент решаване на казуси от противообществени прояви и посланието „Не затваряй очи!”.

«Община Сливен е единствената община в България, която провежда теоретичния етап от състезанието с всички ученици, не само със състезателите», каза инж. Снежана Кънева – началник отдел «Сигурност и управление при кризи».

Основна цел е да се провери нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици при бедствия, пожари и извънредни ситуации на шестокласници и седмокласници от сливенските училища. Идеята е участниците да бъдат мотивирани да продължат подготовката си за действия при кризисни ситуации, да изградят модели на поведение и да се утвърди превантивната роля на състезанието сред учащите.

Надпреварата е отборна. Всеки отбор се състои от четирима състезатели и един ръководител.

Участниците ще преминат през пет центъра – „Защита при бедствия“, „Защита при промишлени аварии и радиоактивно заразяване“, „Пожарна безопасност”, „Първа помощ” и „Противообществени прояви”.

В центъра „Защита при бедствия“ ще бъде симулирано земетресение с продължителност 20 секунди и наводнение с „давещ се“ в порой, при които състезателите ще покажат начина на действие при тези две бедствия. За останалите центрове също са предвидени интересни ситуации, въпроси и казуси.

Най-добре представилите се отбори ще бъдат класирани на първо, второ и трето място.

01.06. 2017 г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност