Около 98% от децата, участващи в първото класиране за 1 клас, са приети по първо желание

05.06.2017

На 4 юни излезе първото класиране на учениците в 1 клас на територията на община Сливен, извършено чрез системата за електронен прием. До затварянето на 30 май бяха подадени общо 1 248 заявления, 13 от които бяха анулиране по желание на родителите. Общо 1 235 активни заявления участваха в класирането, като има 15 двойки близнаци, които участват с едно заявление. Броят на класираните заявления е 1 224, от които 1 209 са приетите по първо желание, 22 по второ желание и 9 по трето. Заявленията на всички деца, които не бяха класирани по нито едно желание, поради недостатъчен брой точки, ще участват автоматично във второто класиране. Свободните места за второто класиране ще бъдат обявени в раздел Новини на специализирания сайта за прием, а родителите могат да се запознаят с датите за следващите класирания от следния линк: https://priem.sliven.bg:3443/documents/Grafik.pdf

При формиране на класирането, електронната система за прием определя случайно число за всяко едно от заявленията, които участват в класирането. Когато две или повече деца са с равен брой точки за едно и също желание, системата ги подрежда във възходящ ред, от най-малкото случайно число към най-голямото. Родителите може да се запознаят подробно с начина, по който се определя случайният принцип на номерата на децата от тук: https://priem.sliven.bg:3443/lastRating .

Записването на класираните деца се извършва на място в училището, а за първото класиране ще се извърши от 5 до 7 юни, включително.

Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от класирането, губят входящия си номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление. След записване на класирано дете, отпада възможността да се участва в следващо класиране. Това може да стане само при отписване на детето от училището (изтегляне на документите му) и подаване на ново заявление в системата за електронен прием, в сроковете посочени в графика за прием.

05.06.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност