В Сливен стартира информационна кампания за превенция на сексуалната експлоатация под мотото „Заедно срещу трафика на хора”

05.06.2017
...

През юни 2017 г. Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен стартира информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация под мотото „Заедно срещу трафика на хора”.

Акцент в кампанията тази година е провеждането на специализирано надграждащо обучение на педагогически съветници, психолози и медиатори на тема „Идентификация и социална подкрепа на деца, жертви на трафик”, с лектор гл.ас. д-р Мариела Тодорова-Колева, преподавател в Педагогически факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, дългогодишен управител (2007 г. – 2015 г.) на Кризисен център за деца, жертва на трафик или пострадали от насилие, с. Балван, община Велико Търново.

В рамките на информационната кампанията е планирана работа по превенция на престъплението „трафик на хора” с най- уязвимите групи, които ще бъдат информирани за рисковете от попадане в сексуална експлоатация, както и методите на въвличане в съвременната форма на робство.

Партньори на МКБТХ – Сливен по време на кампанията ще бъдат Община Сливен, Областен информационен център – гр. Сливен, Регионално управление на образованието – гр. Сливен, сдружение „Жажда за живот” и сдружение „Лекари на света”.

Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им. Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи, тъкани и клетки, трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.

Един от най-добрите начини да предпазите себе си от рискови ситуации е да се информирате!


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност