Информационен форум за превенция на трафика на хора се организира в Нова Загора

07.06.2017
Информационен форум за превенция на трафика на хора  се организира в Нова Загора

Във връзка с актуалните тенденции в извършването на престъплението трафик на хора, в гр. Нова Загора се проведе Информационен форум, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), гр. Нова Загора и Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен.

Събитието се състоя на 6 юни в Клуб на дейците на културата, като включваше два етапа. Кампанията от 10.30 ч. беше насочена към учители от учебните институции в града и специалисти за работа с деца и младежи. Секретарят на МКБППМН – гр. Нова Загора, г-жа Мария Казакова благодари на присъстващите за интереса и участието във форума и представи секретаря на Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Сливен, г-н Владимир Друмев. Той изтъкна значението на засилената превенция чрез повишаване на информираността по проблемите свързани с трафика на хора и акцентира върху безопасното използване на интернет пространството. Г-н Друмев подчерта, че получената информация по време на мероприятието ще доведе и до по-доброто сътрудничество и координация на действията на всички институции, имащи отношение към това престъпление.

Вторият етап на форума бе насочен към подрастващите – представители на Ученическите парламенти от средните училища в гр. Нова Загора., които участваха в интерактивна презентация, за да научат повече за престъплението трафик на хора. Всички участници получиха специализирана брошура за превенция на трафика на хора, с координатите на Националната комисия за борба с трафика на хора, местните структури към нея и друга полезна информация.

Акцент в съвместната инициатива между двете комисии, беше представянето на денонощната безплатна за страната и Европейския съюз, напълно анонимна, Национална телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност