Забранява се брането на липов цвят от общинските озеленени площи

07.06.2017
...

Кметът Стефан Радев издаде заповед, с която се забранява брането на липов цвят от общинските озеленени площи, както и от дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на община Сливен. Целта е предотвратяване увреждането на общинската дървесна растителност при безконтролно бране на липов цвят.

Със заповедта са запознати всички кметове на населени места, кметските наместници и експертите в Центровете по административно обслужване, длъжностните лица от отдел „Екология” и инспектори „Други дейности по опазване на околната среда”, управителят на “Общинска охрана и СОТ - Сливен” ЕООД, както и полицията, за сведение, изпълнение и контрол.

При неизпълнение на настоящата заповед, по силата на чл. 34 от Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и чл.35в от Наредбата за обществения ред в Община Сливен, нарушителите заплащат съответната глоба.

Настоящата заповед важи за вегетационен сезон 2017 година. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Валя Радева, секретар на община Сливен.

07.06.2017


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност