Летни занимания за 30 деца в Общностния център през юли и август

08.06.2017
...

В Общностен център за деца и семейства към Община Сливен стартира услугата «Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище».

Услугата ще се предлага през летните месеци юли и август, като ще бъдат организирани две групи по 15 деца. Целевата група са деца на възраст 5,6 или 7 години (след завършване на предучилищна подготовка) от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас.

Изпълнението ще се реализира от педагог и медиатор.

Чрез предоставяне на услугата ще се ангажира свободното време надецата, като чрез участието си в организираните летни групи те ще имат не само възможност да повишат знанията и уменията си, необходими за постъпване в първи клас, но и ще повишат социалните си умения, знанията за околната среда, ще създадат приятелства.

08.06.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност