Приключиха възстановителните дейности в пострадали от порой две сливенски села

15.06.2017

Приключиха в срок възложените спасителни и аварийно-възстановителни работи в две от населените места в общината - Гавраилово и Селиминово, в изпълнение на заповедта на кмета на общината. След падналия в късния следобед на 2 юни краткотраен пороен дъжд в количества над 70 л/кв. м., бяха нанесени щети върху общинската инфраструктура – улици, водостоци, отводнителни съоръжения и други и на частите имоти, най-вече тези, намиращи се в близост до деретата, където бяха наводнени приземни етажи и частично увредени имущества. Необходимите отводнителни мероприятия се изпълниха от силите на пожарната в Сливен и с доброволен труд от жителите на селата.

Водостоците са почистени от пренесения инертен материал. Възстановена е изцяло проводимостта на над 2 км речни легла на преминаващите през двете села дерета.

Пред приключване са възложените дейности в най-пострадалото село – Струпец. Двете дерета са почистени и е възстановена тяхната проводимост в критичните участъци, заедно с разрушените укрепителни и предпазни диги. Извършват се спасителни и възстановителни работи на улиците, чиято проходимост и достъп до имотите беше нарушена. Изнесени са парчетата от разрушената асфалтова настилка, попълнени и уплътнени са образувалите се големи дупки. След стабилизацията ще бъдат извършени асфалтови работи.

15.06.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност