Сливен за първи път ще има генерален план за организация на движението в града

22.06.2017
Сливен за първи път ще има генерален план за организация на движението в града

Генерален план за организацията на движението в Централна градска част в Сливен беше представен днес на среща при кмета Стефан Радев с председателя на Общинския съвет Димитър Митев, общински съветници от всички групи и журналисти. Срещата бе по инициатива на кмета на общината. Планът беше представен от инж. Стойко Димитров – представител на проектантския колектив, изготвил разработката, възложена от Община Сливен.

„Този план дава отговори на основните въпроси за организацията на движение в нашия град. Сливен досега не е имал такъв план, а законът го изисква. За мен е важно да има правила, които да спазваме. Правилата никога няма да са съвършени, но по-добре е да ги има, защото уреждат дадена сфера на обществения живот. Те подлежат на периодична актуализация, когато има промяна в ситуацията, натовареността, както и в случаите, когато нашите наблюдения показват необходимост от подобряване или отстраняване несъответствия“, каза кметът Стефан Радев.

Планът включва четири схеми – на посочност на движението, на обществения транспорт, на главните велосипедни пътища и разположението на местата за платено почасово паркиране.

Основната му цел е представяне на цялостно решение за организация на движението – автомобилно, пешеходно и велосипедно, съобразена със съществуващата улична мрежа, направените ремонти и интензивността на движението. Въвеждането на организация се налага заради непрекъснато нарастващия брой автомобили и свързаните с това проблеми в движението и паркирането им, особено в централната градска част. Едно от решенията, които предлагат проектантите е въвеждане на еднопосочно движение по някои улици като алтернатива на безобразното паркиране по тротоари, улици и зелени площи. Въвеждането на мярката цели увеличаване на пропускателната способност на улици и кръстовища, намаляване на броя на опасните конфликтни точки и осигуряване на места за паркиране.

Схемата на главните пешеходни пътища регламентира главните маршрути за безопасен достъп на пешеходци до важни направления.

Предварителният проект на Плана е разглеждан и одобрен на 2 юни от експертен съвет. Документът е внесен в Общинския съвет и е включен в дневния ред на заседанието, което ще се проведе на 29 юни.

22.06.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност