Общински съвет-Сливен ще заседава на 29 юни

28.06.2017
Общински съвет-Сливен ще заседава на 29 юни

32 точки са заложени в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен, която ще се състои на 29 юни от 9 часа в зала "Май". Очаква се да отпадне една от тях. Кметът Стефан Радев обяви по-рано, че ще оттегли точката за приемане на Генерален план за организация на движението в централна градска част на гр. Сливен. Планът вече беше обсъден на среща с общински съветници и той ще бъде утвърден от кмета, както позволява законът. Извънредни точки няма да бъдат внасяни за гласуване.

Председателят на местния парламент Димитър Митев съобщи пред журналисти, че ще бъде направено изменение и допълнение на две наредби - за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Общинският съвет ще даде съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен”. Проектът ще се финaнсира по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Той ще даде възможност да бъдат изградени два нови центъра - Общностен център за деца и семейства с до четири места за спешно настаняване и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Центровете ще се помещават в сградата на бившето Начално училище "Хаджи Димитър" в квартал "Клуцохор". На заседанието ще бъде разгледано предложението за прекратяване дейността и ликвидация на "Обреден комплекс" ЕООД. Общинските съветници ще решат дали да бъде удължен с още един мандат договорът за управление на управителя на Центъра за кожно-венерически заболявания. Димитър Митев обясни, че това се налага, заради изтичане на сегашния договор на д-р Мая Миланова.

В дневния ред е заложено още одобрение на предложение за сключване на съдебни спогодби по образувани търговски дела пред Окръжен съд - Сливен, направено от "Бул-гейт" ЕООД. Разпореждане с общинско имущество и отпускане на финансови помощи са сред останалите точки в дневния ред на заседанието.

28.06.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност