Общинският съвет в Сливен гласува важни за жителите на общината предложения

29.06.2017

Редовно заседание проведе Общинският съвет в Сливен. Бяха гласувани 31 точки. Днес беше направено изменение и допълнение на две наредби - за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Общинският съвет даде съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен”. По проекта ще бъдат изградени два нови центъра в бившето Начално училище "Хаджи Димитър" в квартал "Клуцохор" - Общностен център за деца и семейства с до четири места за спешно настаняване и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Със своя глас местните парламентаристи удължиха договора на управителя на Центъра за кожно-венерически заболявания д-р Мая Миланова, тъй като сегашният й изтичаше.

Сред одобрените предложения бяха предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на ветерани, участвали във Втората световна война от горски територии, собственост на Община Сливен. Гласуваха се решения, свързани с продажба на имоти и др.

Кметът Стефан Радев изтегли предложението си за гласуване на Генерален план за организация на движението в централна градска част на град Сливен. Сред мотивите му бяха, че той вече е обсъден с представителите на Общинския съвет и по закон се утвърждава от кмета на общината.

Общинските съветници гласуваха против предложението общинското предприятие "Обреден комплекс" ЕООД да прекрати своята дейност и то да бъде ликвидирано. "За" гласуваха 14 души, "против" - 18 и с "въздържал се" - двама.

Въпреки, че търговското дружество работи на загуба, съветниците заявиха своето желание то да продължи своята работа.

Преди гласуването, кметът на Сливен Стефан Радев заяви от трибуната на Общинския съвет, че няма нищо против дейността на "Обреден комплекс" да продължи, предвид очакванията на някои от общинските съветници то да печели. Той обясни каква трябва да бъде политиката на Общината по отношение на използването на финансовия ресурс на гражданите. "Те трябва да носят доходност на гражданите на Сливен. Ако носи загуби, те с основания могат да зададат въпроса защо Общината вместо да печели от своята собственост, губи. Ако смятате, че това е е печеливша дейност и гражданите на Сливен ще печелят от нея, нямам нищо против предприятието да продължи да работи. За нас, като Община този пазар не е перспективен за реализиране на печалби и бихме могли по продуктивно да използваме този ресурс за други дейности", каза кметът.

По-рано Стефан Радев заяви, че пазарният дял на обредния комплекс е с трайна тенденция на намаляване и отрече твърденията, че той може да бъде регулатор на цените по силата на Закона за конкуренцията.

Протоколът от заседанието ще бъде публикуван в сайта на Общинския съвет - http://www.obs.sliven.bg/ .

29.06.2017 г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност