Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Трети месец успешно работи електронната система за прием на ученици в Сливен

13.07.2017

Новата електронната система за прием на деца в детските ясли, детските градини и в първи клас на територията на Община Сливен, работи успешно вече трети месец. Системата за прием в детските градини и ясли стартира на 1 април 2017 г. За изминалите три месеца 774 активни заявления участваха в класиранията за детски градини, 88 за яслени групи в детските градини и 291 за детски ясли. Общо 640 заявления са класирани за детски градини, 14 за яслени групи в детски градини и 64 за детски ясли. Важно за родителите е да знаят, че системата позволява децата, които вече са записани в дадено детско заведение, да участват отново в следващи класирания.

Съгласно графика за прием, класиранията в детските заведения на територията на Община Сливен се извършват ежемесечно. Повече информация, родителите могат да намерят в специализирания сайт за прием https://priem.sliven.bg/ .

На 22 май 2017 г. беше активиран сайтът за електронен прием на учениците в 1 клас за учебната 2017/2018 г., а модулът за регистрация на заявления – на 26 май. Общо 1335 активни заявления участваха в трите класирания, като всички ученици, които кандидатстваха, са приети. На 27 юни беше публикувано и третото класиране на учениците в 1 клас за учебната 2017/2018 г.

След приключване и на третото класиране беше установено, че в някои училища на територията на Община Сливен има свободни места. Затова ще бъде извършено и още едно допълнително класиране, информация за което ще бъде публикувана своевременно в раздел "Новини" на специализирания сайт за прием https://priem.sliven.bg:3443/index .

13.07.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност