111 лични асистенти осигуряват грижа на 283 потребители от община Сливен

26.07.2017
111 лични асистенти осигуряват грижа на 283 потребители от община Сливен

111 лични асистенти осигуряват грижа на 283 потребители от община Сливен. Данните бяха оповестени на пресконференция по повод отчитане на дейностите на проект BG05M9OP001-2.002-0206-C03 „Подкрепа и разширяване на дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен Социален патронаж, град Сливен”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 857810.32лв., като финансирането от Европейския социален фонд е на стойност 729138.78лв. и Национално финансиране на стойност 128671.54лв.

Социалната услуга се предоставя на територията на град Сливен и малките населени места - град Кермен и селата Трапоклово, Драгоданово, Глушник, Желю войвода, Ковачите, Гавраилово, Селиминово, Камен, Злати войвода, Крушаре, Бяла, Божевци, Старо село, Биково и Блатец.

Целта на проекта, по който работи Община Сливен, е да подобри качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания. Обхванати са деца и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, в отговор на потребностите им. Проектът осигурява и работа на 111 безработни лица.

Дейностите по предоставяне на социалната услуга "личен асистент" започнаха на 1 май 2016г. и ще приключат на 31 октомври тази година, каза ръководителят на проекта Здравка Катилеева.

"Изключително сме възхитени от работата на целия екип по управлението на проекта и на звеното, с което Община Сливен показа, че наистина има добър и работещ капацитет по отношение изпълнението на тези проекти, за което благодаря", заяви Валентина Гешева, член на Управителния съвет на партньорската организация по проекта - фондация "Фонд за превенция на престъпността - Ига" - град Пазарджик. Тя припомни, че фондацията е разработила правила за предоставяне на самата услуга, тъй като, по думите й, личен асистент е вече утвърдена професия в нашата страна. "Планът за работа беше съобразен с изискванията към професията на Националната агенция за професионално обучение. По време на обученията се срещнахме с мотивирани хора, някои от които с богат опит", каза Валентина Гешева. Тя заяви, че обученията са били и теоретични, и практически.

" Запознахме обучаващите с изискванията на българското законодателство, какво представлява тази услуга, с видовете заболявания, реакция при кризисна ситуация и др. Нивото на хората беше изключително високо за това как да усвоят тези знания и как да формират практически умения", отбеляза Гешева.

В пресконференцията взеха участие още заместник-кметът по хуманитарни дейности Пепа Чиликова, Маргарита Терзиева, гл. експерт в дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" в Община Сливен, лични асистенти и потребители.

26.07.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен