Общината ремонтира улици, които чакат възстановяване от години

31.07.2017
...

От началото на юни до днес в Сливен бяха ремонтирани улици, които чакат за ремонт от години, съобщи инж. Велико Балабанов - гл. експерт в дирекция "Общинска инфраструктура" в Община Сливен.

Дейностите по възстановяване на транспортни участъци в града включват два етапа и бяха възложени от кмета Стефан Радев през май. Първият етап ще приключи до края на август. Вторият ще стартира през септември и ще продължи около два месеца.

Към момента са ремонтирани улици в Централна градска част и кварталите „Клуцохор“, „Комлука“, „Ново село“, „Кольо Фичето“, „Република“ и „Речица“. Пред завършване е улица „Керамик“ в Промишлена зона, като се поставя нова настилка по цялата широчина на улицата. Обхванати са важни и дълго отлагани за ремонт улици като тези в кв. „Клуцохор“ - „Хаджи Маринка“, „Московска“, „Попска“, в централна градска част - ул. „Славянска“, в квартал „Комлука“ – ул.„Симеон Табаков“, в кварталите „Кольо Фичето“ и „Република“ - по маршрута на автобусна линия №4 и подходите, които обслужват всички кооперации с осигуряване на достъп до учебните заведения. В квартал „Речица“ се ремонтираха сериозно разрушените и опасни за движение улици „Драва“, „Коста Велков“, „Освобождение“ и „Георги Обретенов“. След ремонта те са с нова настилка и по-безопасни.

Възложен е ремонт на ул. „Банско шосе“ - локално платно, както и на улица „Академик Милетич“ до Старческия дом. „При тях проблемът е необходимостта от допълнителна яснота за степента на изграждане на техническа инфраструктура, преди всичко на водопроводи“, каза Балабанов.

Очаква се в средата на август да бъде възложен и втори етап на ремонтните дейности, в който ще бъдат включени улици и алеи предимно в кварталите на града. Ще се ремонтират улиците за достъп до блок 27 в кв. „Сини камъни“, алеи и улици в кв. „Българка“ и ще се възстановят участъци, водещи до блоковете 27, 28 и 29 в кв. „Дружба“, ще се поднови настилката на улица „Никола Аджема“ в кв. „Даме Груев“.

„С така направеното разпределение по двата етапа, одобрено от кмета на общината, ще внесем известни подобрения в някои главни и основни улични транспортни направления. Има още много участъци за корекция. Желанието на общинското ръководството и експертите е поетапно да се следва изграждането на добра и надеждна техническа инфраструктура в града и селата, която ще предопредели степента и ефективността на предвидените ремонтно-възстановителни дейности. При осигуряване на възможности да се финансират и следващи ремонтни дейности до края на годината и през следващата година, обектите ще бъдат уточнени приоритетно. По-широко и мащабно изпълнение на такива дейности се очаква през втората половина на мандата. Тогава основната част от получените в наследство финансови задължения ще бъдат изплатени и една част от фирмите ще могат да работят, защото те почти бяха затворили своята дейност заради неизплащане на сериозни суми при доказано добро изпълнение. Все още не може да се стигне до категорично решение за ново строителство. За сега говорим за основен и текущ ремонт, за изпълнение на най-неотложни дейности“, допълни Балабанов.

Той информира, че до дни ще бъдат възложени дейности за текущ ремонт на улици в централна градска част - „К. Константинов“, „Драгоман“, „Д-р Константин Стоилов“, „Д-р Иван Селимински“, „Тодор Икономов“, „Димитър Добрович“, „Битоля“ и северната част на улица „Пейо Яворов“, както и отдавна заявения ремонт по отбивна улица от ул. „Банско шосе“ до сливенския женски затвор.

Ръководството на ВиК-Сливен информира, че в края на миналата седмица са стартирани дейности по възстановяване на участъци от улици в града, нарушени по време на ремонтни дейности, извършени от дружеството.

31.07.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен