Предстоят ремонти в детски заведения в община Сливен

01.08.2017
...

По одобрен проект на община Сливен се предвижда цялостно обновяване на детските градини „Вержин и Хаик Папазян” в кв. „Българка”, „Детство” в кв. „Младост”, „Мак” в ЦГЧ и ДГ „Зорница” в кв. „Стоян Заимов”. Ремонтът включва смяна на дограма, хидроизолация, ремонти и оформяне на дворовете, както и цялостно оборудване на детските заведения. Ще бъдат изградени и нови музикални салони и детски площадки.

Проектното предложение на община Сливен за ремонт на 4-те детски градини, със средства по Оперативна програма „Региони в растеж”, е одобрено в началото на годината. Предстои сключване на договор за безвъзмездното финансиране с управляващия орган - МРРБ. Стойността на проекта е близо 5 300 000 лева.

Проектът на община Сливен за саниране на сградата на Целодневна детска градина „Звездица” в кв. „ Даме Груев” също получи одобрение за финансиране от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд /НДЕФ/. Строително-монтажните работи са на стойност от 445 805 лева. Предвижда се да се подмени съществуващата дограма, саниране на стените, смяна на покрив и др. дейности, свързани с въвеждане на мерките за енергийна ефективност.

В община Сливен има общо 27 детски градини, 14 в града и 13 в селата. Използват се летните месеци за освежителни ремонти на материалната база и подобряване на интериора на училища, детски градини и ясли, със средства от бюджета и с дарения.

01.08.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен