В началото на месец септември ще се проведе допълнително класиране за 1-ви клас

02.08.2017

Поради наличието на свободни места в някои от училищата на територията на Община Сливен, в началото на месец септември ще се извърши още едно класиране за учениците в 1-ви клас за учебната 2017/ 2018 година.

Свободните места ще бъдат обявени на 01 септември, а класирането ще бъде извършено последния график:

4 класиране

№ Дата Дейности по приема

1 Начална дата за отваряне на системата

01 септември 2017 г. От 10 ч. на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

2 Крайна дата – затваряне на системата

05 септември 2017 г. До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

3 Дата на класиране

07 септември 2017 г. Обявяване на резултатите от класирането

4 Начална дата – записване

08 септември 2017 г. От тази дата, от 9 ч. класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5 Крайна дата – записване

13 септември 2017 г. До 17 ч. на тази дата се записват/ отказват.

Всички родители, които не са подали заявления за кандидатстване при провеждането на предходни три класирания, могат да го направят чрез електронната система за прием (https://priem.sliven.bg:3443) или на място в училището.

В случай, че детето вече е класирано и записано, но родителят желае да кандидатства за друго училище при обявено свободно място, то това може да стане само при отписване на детето от училището (изтегляне на документите му) и подаване на ново заявление в системата за електронен прием, в сроковете посочени в графика.

При формиране на класирането, електронната система за прием определя случайно число за всяко едно от заявленията, които участват в класирането. Когато две или повече деца са с равен брой точки за едно и също желание, системата ги подрежда във възходящ ред, от най-малкото случайно число към най-голямото. Родителите може да се запознаят подробно с начина, по който се определя случайният принцип на номерата на децата от тук: https://priem.sliven.bg:3443/lastRating.

Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от класирането, губят входящия си номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление на следващо класиране.

02.08.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен