Река Асеновска е почистена по-рано от предвидения срок, оформен е добър речен профил. Ще се чистят и реките Селишка и Новоселска

03.08.2017
река Асеновска след почистването

Почистването на река Асеновска се извърши по-рано от предвидения срок, оформен е добър речен профил. Това е констатирала Междуведомствената комисия с представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Община Сливен и „Напоителни системи” - клон Средна Тунджа. Оформянето на речния профил и необходимите брегоукрепителни дейности по поречието на река Асеновска, в участъка след Дамарски мост по течението на реката, с договор бе възложено за изпълнение на „Напоителни системи“.

Инж. Снежана Кънева, началник отдел "Сигурност и управление при кризи" в Община Сливен съобщи, че Комисията е направила оглед на място за възложените и изпълнени видове работи на обекта и е констатирала, че в участъка, където са изпълнявани дейностите, е възстановена проводимостта на речното корито, оформено е кюнето. Извършените брегоукрепителни работи са оформили речния профил. Всички работи са изпълнени съгласно проектните решения от специалиста Хидротехническо строителство и предписанията на Басейнова дирекция -Пловдив. Договорът е изпълнен за по-кратки срокове от предвидените.

Дейностите на Общината по почистване и осигуряване проводимостта на реките в Сливен продължават. Планирано е оформяне на кюнето на другите две реки Селишка и Новоселска, които преминават през града. Предстои възлагане за почистване на р. Селишка в три района: От Гимназията по текстил до Новоселски мост; От Новоселски мост - до моста на „Розова градина“; От бул. „Тракия”- до МБАЛ „Д-р „Иван Селимински”.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност