139 души с намалена трудоспособност от община Сливен ще получат дърва за огрев на по-ниски цени

14.08.2017

Община Сливен одобри списък с имената на 139 души с над 71процента намалена работоспособност, имащи право да закупят дърва за огрев за зимния период на 2017/2018 година на преференциални цени. Това са граждани, които са подали документи в срок и не са подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане” за отоплителния сезон

Съгласно решение на Общински съвет от месец май тази година, лицата с увреждания с намалена работоспособност над 71%, живеещи по постоянен и настоящ адрес на територията на община Сливен, имат право да закупят по 4 кубика дърва за огрев на цена за кубик 29 лева, с включен ДДС.

Дървата се заплащат на касата на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” - Сливен от 28 август до 6 октомври 2017г., включително. При заплащане е необходимо да се представи документ за самоличност на одобреното в списъка лице за справка.

Транспортирането на дърватаза огрев се организира и заплаща от лицата в утвърдения списък.

14.08.2017 г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен