Стефан Кондузов: Кметовете на селата ще окажат пълно съдействие за ветеринарен контрол

16.08.2017
...

Община Сливен информира кметовете на населените места за опасността от заболяването бруцелоза при животните и хората, във връзка с констатирано огнище на заразната болест по дребни преживни животни в Гергевец и Речица. Те ще получат указания за безотказно съдействие на органите на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ за ветеринарен контрол. Това съобщи зам.-кметът Стефан Кондузов, председател на Общинската епизоотична комисия /ОЕК/.

Тази сутрин се проведе извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия. Присъстваха инж. Стефан Кондузов – председател на ОЕК, инж. Снежана Кънева – секретар на епизоотичната комисия, д-р Деница Георгиева – експерт в община Сливен, инсп. Венко Гецов - РУП Сливен при ОД на МВР, д-р Даниела Калева - директор на Дирекция „Надзор на заразните болести“ при Регионалната здравна инспекция – Сливен, Иван Атанасов - представител на ТД на ДАНС и д-р Веселин Василев - официален ветеринарен лекар за община Сливен.

Д-р Веселин Василев запозна за обявеното първично огнище в с. Гергевец и вторично огнище в кв. Речица, като единствени възникнали на територията на страната. Направено е своевременно епизоотично проучване за установяване източника на инфекцията, приложени са законовите мерки към болните животни и собствениците им. Извършено е направено евтанизиране на болните животни и дезинфекция на местата, където са пребивавали. Взети са кръвни проби за серологично изследване за бруцелоза на 100 процента от стадата с идентифицирани болни животни.

Членовете на комисията получиха уверение, че ОДБХ е предприела всички необходими мерки по контрола на разпространение на болестта и възможностите за ограничаване възникване на нови огнища на заразата, за което се изисква и съдействие от всички кметове и кметски наместници на населените места. Иззети за унищожаване са налични мляко и млечни продукти, собствено производство на обектите, положително реагирали на бруцелозата, дадени са препоръки за обработка на добитото мляко, предназначено за лична консумация и преработка в млекопреработвателни предприятия, при строго спазване действащите законови изисквания.

Д-р Даниела Калева информира как протича болестта при хората. Заразяването става директно при контакт със заразени животни или индиректно при консумация на сурово месо и млечни продукти. Човек не заразява други хора. Предвид трудната диагностика, поради широка деференциалност, проявяване на неспецифична клинична картина, склонност към хронифициране, бруцелозата е опасна за хората. Болестта е лечима, но трябва да се открие навреме. Засягат се сърцето, черния дроб, мозъка, слезката, ставите.

Д-р Калева съобщи, че в момента се вземат кръвни проби от хора, за които има информация, че са били в контакт с животни от засегнатите райони – предимно стопани и ветеринарни лекари. Предупредени са всички лични лекари да следят за случаи на болестта.

Взето бе решение кметовете на селата да представят актуални списъци от инвентаризация на едри, дребни преживни и еднокопитни животни в населеното място, съвместно и подписано от ветеринарните лекари по места. Това съответно ще бъде отразено освен във Вет информационната система, но категорично ще помогне за резултатната работа на екипите от ОДБХ по овладяване на възникналата ситуация.

Особено внимание беше отделено на обстоятелствата при транспорт не само на животни, мляко и млечни продукти, но и на взаимодействието на ангажираните органи по закона и обработката на получени сигнали от граждани.

16.08.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен