Стефан Радев: Погасихме всички банкови заеми на общината, продължава финансовото оздравяване

23.08.2017
...

Община Сливен погаси всички банкови заеми, които имаше в началото на мандата, информира кметът Стефан Радев. „През юли изплатихме изцяло и последния кредит към банка „Дексиа“. Когато встъпих в длъжност, този заем, както и почти всички задължения на Общината, бяха в просрочие. Просрочените вноски по този кредит бяха три. Имаше заплаха от страна на банката да го направи предсрочно изискуем. Това е възможно най-лошото развитие за един дълг и щеше да има сериозни последици за Общината от гледна точка на още повече разходи и повече изтичане на средства, вместо да ги насочваме към мероприятия за благоустрояване на града да плащаме лихви, неустойки и санкции“, обясни кметът Радев.

Кредитът е изтеглен през 2007 година на обща стойност 22 милиона лева. Средствата са вложени за обекти по капиталовата програма на общината - за основен ремонт, реконструкция и изграждане, саниране на училища, детски градини, детски ясли, социални заведения.

Кметът допълни, че с погасяването на заема към „Дексиа“, Община Сливен вече е покрила всички банкови заеми, които е имала. Той припомни, че с облигационната емисия е погасен заемът към DBank, който е бил с два пъти по – висока лихва от тази, която се плаща в момента по облигационната емисия. Продължава и работата по Плана за финансово оздравяване на Общината. Целта е да се постигне такова финансово състояние на Общината, че тя да няма просрочени задължения и да бъде пример за добър платец.

„Когато има задължение, то трябва да се погасява в срок, за да не се плащат наказателни лихви, неустойки, да няма запори на сметки, да няма възбрани на имоти на Общината. Трябва във времето да може да се планира изплащането на задълженията, да се плащат минимални лихви, така както успяхме да го постигнем сега. Надявам се, че и в бъдеще Община Сливен ще може да се финансира на още по-ниски лихви и да бъдем сред водещите общини в България в това отношение“, каза още Стефан Радев.

Според кмета Община Сливен успешно върви към финансово оздравяване. „Няма просрочени банкови задължения, няма и просрочие по облигационната емисия. Изчистихме просрочията по капиталови разходи. В момента остава проблемът с неразплатените текущи разходи, въпреки, че сумата сериозно е намалена. От 17 250 000 лв., които са поискани като безлихвен заем за разплащане на просрочени текущи задължения на Общината, са получени 5 млн.лв., което налага преосмисляне на плановете за бъдещи години. Ако до края на мандата през 2019 година не успеем да доведем до „нула“ просрочените задължения, то размерът им ще е в пъти по-малък от това, което заварихме“, допълни кметът.

23.08.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен