Сайтът за прием в полудневни подготвителни групи вече е достъпен

29.08.2017

Сайтът за прием на децата в полудневните подготвителни групи (ППГ) в детските гадини и училищата на територията на Община Сливен вече е достъпен за родителите. Достъпът до него се осъществява от сайта за прием в детските градини и детските ясли (https://priem.sliven.bg/) за кандидатстващите за ППГ в детските градини и от сайта за прием на децата в 1 клас (https://priem.sliven.bg:3443/) за кандидатстващите за ППГ в училищата. На двата сайта родителите могат да намерят информация за графика за прием, за детските заведения и училищата в които има ППГ и т.н.

На 1 септември ще бъдат обявени свободните места в детските заведения и в училищата, а от 10:00 ч. ще бъде отворен и модула за регистрация на заявления. До 23:59 ч. на 05 септември родителите ще могат да подават нови и да редактират вече подадени заявления.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 07 септември, а от 08 до 13 септември родителите на класираните деца трябва да потвърдят приема на място в детската градина/ училището. При потвърждаване на приема, родителите трябва да представят оригинал и ксерокопие от удостоверение за раждане на детето, документ за самоличност на заявителя, както и всички документи, удостоверяващи посочените в генерираното заявление критерии.

Всички деца, кандидатстващи за ППГ към детските градини и училищата на територията на Община Сливен се регистрират в електронната система за прием. Родителите/ настойниците могат да заявление за участие в електронната система по електронен път (онлайн на сайтовете за прием) или на място, в детското заведение или училището (при директора или упълномощено от него лице), посочено като първо желание за прием в заявлението.

29.08.2017 г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен