Спортен празник за децата в Общностен център – Сливен

31.08.2017
...

В Общностен център Сливен на 31 август се състоя спортен празник на децата, участници във втора група към услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност за равен старт в училище”. Бяха раздадени грамоти и награди на всички участници. Това съобщи ръководителят на центъра Георги Петров.

Празникът е част от проект ”Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ръководителят на проекта Пепа Димитрова – Чиликова, Цонка Георгиева - педагог, Ирена Андонова- медиатор и целият екип на ОЦ пожелават на бъдещите първокласници много успехи в обширния океан на знанието!

31.08.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен