Министърът на образованието Красимир Вълчев е на посещение в Сливен

04.09.2017
...

Министърът на образованието Красимир Вълчев е на посещение днес в Сливен. В срещите на министъра участва и народният представител от Сливенски избирателен район Галя Захариева. Повод за визитата му е Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Механизмът включва по създаване и функциониране на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, наричани „екипи за обхват”. Министърът посети детска градина „Зорница“ и училищата „Братя Миладинови“ и „Юрий Гагарин“, където разговаря с учители и представители на екипите за съвместна работа.

Пред тях Красимир Вълчев подчерта, че образованието е сред основните приоритети за това правителство и в това няма никакво съмнение. „Този механизъм може да се каже, че една от трите най – важни задачи за правителството. Факт, който се доказва и от ангажираността на всички институции, не само на Министерството на образованието, но и на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на вътрешните работи. Да включим в образователната система всички деца, особено тези, чийто майчин език не е български или са от уязвими групи, е една от най – важните ни задачи като общество и държава”, коментира министърът.

Той смята, че ако процесът се забави и не се предприемат незабавни мерки за задържане на децата в учебните заведения, ще се образува спирала, която ще се задълбочи и ще се отрази на всички. „Системата на образованието най – много разчита на учителите и персонала в детските градини. До сега вие бяхте сами в тези свои усилия, но сега става ясно, че съвместната работа е най-правилната формула и ще добави ефективност в тези усилия. Само след 2-3 месеца ние ще можем да докажем това с реални резултати”, каза министър Вълчев. Според него Сливен е място, в което най-трудно ще се приложи механизмът, но с общи усилия резултатите ще са налице. Министърът определи три основни фактора за справяне с предизвикателството за социално-икономическо развитие – да се обхванат всички деца, да се намали броя на преждевременно отпадане от училище и да се повишат образователните резултати като се понижи неграмотността.

Кметът Стефан Радев информира, че вече е проведена среща с кметовете на села от общината, с които е обсъден механизма за обхващане и задържане на децата в учебните заведения – детски гради и училища.

„Потвърдихме необходимостта да обхванем най-голям брой деца. Това е предизвикателство, но с общи усилия ще се справим”, коментира кметът. Той смята, че ако се премахне таксата за децата, за които е задължителна предучилищната подготовка, значително ще се увеличи броят на посещаващите занятията.

„Община Сливен има сериозно участие във финансирането на детските градини. Средно около 700 000 лв. са необходими на година, като имаше и допълнително финансиране от 2 млн. лв. за стари задължения и други разходи. Затова разчитаме много на този Механизъм, както и на директорите на детските градини за намиране на всякакви резерви за оптимизиране на разходите, за да можем едновременно да подобряваме финансово състояние и работата на градините”, каза още кметът.

„Системата за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в Сливен от снощи е отворена“, каза началникът на Регионалното управление на образованието Бисерка Василева.

Министър Красимир Вълчев благодари на кмета на Сливен Стефан Радев, областния управител Чавдар Божурски, на Областната дирекция на МВР - Сливен, социалните служби и всички, които имат отношение към работата по механизма.

04.09.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен