Община Сливен стартира специализиран сайт за обяви на свободни работни места

05.09.2017
---

Община Сливен стартира онлайн платформа „Открита трудова борса“. Банер към нея е публикуван в сайта на Общината, а линкът за директно отваряне е: http://jobs.sliven.net/index.php

В платформата работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди. Към момента вече са публикувани първите обяви на сливенски фирми. Платформата е отворена постоянно и към нея могат да се присъединят и други работодатели, които предлагат свободни позиции на пазара на труда.

Платформата е разработена като продължение на откритата трудова борса, която се проведе от 28 до 30 юни 2017 г. в Сливен под мотото „Открий своето работно място днес“.

Събитието беше инициирано от кмета на град Сливен Стефан Радев на среща с представители на местния бизнес. Като основен проблем пред бизнеса в града и общината беше определена липсата кадри, не само за неквалифициран труд, но и на достатъчно подготвени специалисти, които да се включат активно в работния процес и в различните сектори на местната икономика.

В събитието взеха участие 20 фирми – представящи различни отрасли на местната икономика, те презентираха свободните си работни позиции и предлаганите условия на труд, пред заинтересованите посетители, потенциални служители и случайни минувачи.

Работодателите участващи в събитието предложиха над 400 свободни работни места в различни сектори на икономиката.

По обобщени данни от провеждането на „Открита Трудова Борса Сливен 2017“ най-голям брой служители се търсят в производството – над 270, в сферата на търговията и услугите – около 50, в администрацията на различните фирми свободните позиции бяха около 10.

Участвалите в борсата работодатели отчетоха над 1200 посещения за трите дни на събитието. Записани и приети от работодателите бяха над 200 контакта и автобиографии на потенциални служители.

Проведената „Открита Трудова Борса Сливен 2017“ беше оценена високо от работодателите и всички заявиха готовността си да се включат отново в събития от този тип.

Форматът на „Открита Трудова Борса Сливен 2017“ е оригинален от гледна точка на това, че контактът между предлагащи и търсещи работа се извършва на момента в неформална обстановка, което улеснява и двете страни в комуникацията. В някои от шатрите на присъстващите работодатели бяха висши мениджъри и дори собственици на съответните компании, което показа както на организаторите, така и на посетителите важността на събитието за сливенския бизнес и положителното отношение към инициативата.

Община Сливен, като медиатор между бизнеса и търсещите работа, продължава инициативата чрез специализирания сайт.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен