Младежки общински съвет/МОС/ Сливен при Младежки дом започна работа по нов проект„180 ДНИ EUФОРИЯ“

13.09.2017
---

В изпълнение на Дейност 2 „Младежки кампании и инициативи”, изпълняван с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта с кандидатстващата организация СНЦ „Възрожденска столица” на обща стойност :12 346 лв.

Проектът е иницииран от МОС/Младежки общински съвет/-Сливен, който е неполитическа неформална организация , представляваща интересите на младите хора в Община Сливен, посредник на тяхната обща воля пред органите на местната власт. Осъществява се в партньорство с Младежките съвети на гр. Бургас и гр. Ст. Загора.

180 дни е продължителността на Председателството, а също и общата продължителност на проекта ( 6 месеца). „180 дни EUфория“ е точно предаване на основната цел на проекта – чрез информиране и ангажиране на млади хора да им предадем чувство за значимост и те да станат част от динамичните събития, които предстоят в страната.

МОС- Сливен е първият в страната, създаден през 2001 г. от сегашния председател на ДАЗД г-жа Офелия Кънева и осъществява дейността си в отговор на потребността да бъде намерена по- пряка връзка с подрастващите, тийнейджърите и младежите в нашата община. Това е една структура на младежкото самоуправление, която се явява изразител на потребностите, проблематиката и посоките за развитие на младата генерация, стимулираща детското и младежко участие и овластяване- основен принцип в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Някои от дейностите на проекта:

- срещи с МОС Бургас и МОС Ст. Загора за избор на „еврокомисари”;

- семинар с участието на 27 младежи от младежките общински съвети на трите области;

- срещи-семинари на „еврокомисарите” с младежи от малките населени места в трите области и планиране на събития;

- провеждане на събития в областните центрове;

- посещаване на събитие от официалната програма на българското Председателство на Съвета на ЕС-гр. София.

Координатор на проекта е Анелия Иванова: 0879251887

Експерт в Младежки дом и МИКЦ-Сливен

Координатор на дейностите с младежите е: Даниела Стоева от МОС Сливен

Линк към страницата на проекта във ФБ: https://www.facebook.com/180EU/?fref=ts

Даниела Петева Стоева е новият представител на Област Сливен в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на децата /ДАЗД/.

Процедурата за избор на членове на Съвета на децата беше сложна и премина през няколко етапа - общинско, областно и национално ниво и цели подобряване на механизма на детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и подобряване на структурния диалог с управляващите.

Участието в този консултативния орган е висока отговорност, защото в него ще се представя мнението на децата от област Сливен по всички въпроси, които ги засягат. Даниела ще участва в създаването и прилагането на мерки за осигуряване на най-подходящите условия за развитие на връстниците си и ще защитава правото на децата да изказват своето мнение по всички важни за тях въпроси.

Някои от критериите при избора бяха :ангажираност към обща кауза, умения за водене на преговори и дебати, ориентиране към резултати, креативност, толерантност, организационен капацитет.

Даниела и активен член на Младежки общински съвет/МОС/ и през май м. тази година се върна със сребърен медал от Национален форум "Дебати" -гр. Варна.

В края на м. август инициира и организира първото национално състезание по дебати в гр. Сливен "Туида OPEN", със съдействието на МИКЦ, Общински съвет и ППМГ гр. Сливен като доказа на практика умения за креативност, организиране и структурен диалог с местната власт.

Ментор на Даниела е Анелия Иванова –експерт в Младежки дом- Сливен


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен