Общностният център в Сливен отчете успешна работа по проект и откри Сензорна стая за деца аутисти

21.09.2017
---

Сензорна стая за повишаване на сетивността на деца аутисти беше открита в Общностния център в Сливен. Тя включва светлинни уреди, уреди за фина и груба моторика и други.

„Сензорната стая е задължителна и съпътстваща терапия за децата от аутистичния спектър, с които трябва да се работи продължително и постоянно, за да повишат своята сетивност“, каза директорът на Общностия център Георги Петров. В сензорната стая с децата работят специалисти, а услугите са безплатни. Децата се включват в дейности за провокиране на интерес и внимание за по-ефективно възприемане на сложна сетивна информация, изпълнение на конкретни задачи за решаване на двигателни проблеми и др.

Средствата за изграждането на стаята са отпуснати по действащия проект ”Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съобразно най-новите изисквания.

Преди откриването на стаята беше проведена кръгла маса, на която беше представена реализацията на дейностите по проекта за периода от 1 декември 2016 г. до 15 септември 2017 г..

Зам.-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова поздрави екипа за сериозната работа, която извършва от стартирането на проекта до сега. „Радвам се, че екипът, в който има млади специалисти и хора с опит, успя да се стикова и полага сериозен труд. Благодаря за усилията и грижите , които полагате за децата и семействата в неравностойно положение , потребители по този проект“, каза Чиликова. Тя подчерта, че нараства броят на децата и техните семейства, които получават подкрепа от Общностен център-Сливен.

Центърът стартира дейността си на 1 декември 2016 г. Специалистите работят с деца до 7 одини и техните семейства. По проекта „ Предоставяне на инегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства-Сливен”, се предлагат следните услуги - ''Формиране и развитие на родителски умения», „Семейно консултиране и подкрепа“, „Ранна интервенция на увреждания“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания» и „Здравна консултация“

Чрез услугата ''Формиране и развитие на родителски умения,, се повишават знанията и уменията на бъдещите родители, както във връзка с особеностите на раждането, така и във връзка с нуждите на новороденото и необходимата семейна среда на детето от 0 до 7-годишна възраст.

Основната цел на услугата ''Семейно консултиране и подкрепа,, е подкрепа на семействата в грижата за децата , справяне със семейни проблеми , създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. На включените 145 потребители бяха предоставени бебешки храни и пособия от услугите „Формиране и развитие на родителските умения “ и „Семейно консултиране и подкрепа “.

Чрез ''Ранна интервенция на уврежданията,, се подпомагат деца с увреждания и техните семейства . Дейностите включват ранно разпознаване на увреждането, прием и програма за ранна интервенция, консултиране от педиатър , консултиране от психолог, логопедични ирехабилитационни услуги. До момента са сключени 54 договора в помощ на деца с увреждания и техните семейства.

Услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ помага за интеграция в първи клас на масовото училище. До този момент е оказана помощ на 22 деца.

В услугата ,,Покрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията,, са включени 149 потребители. По нея работят специалисти педиатър,стоматолог и медицинска сестра . Те изпълняват редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторно развитие на бебета и деца от целевите групи.

През месеците юли и август в Общностния център стартира и услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност за равен старт в училище”. За тези два месеца 30 бъдещи първокласници учиха, играха и се забавляваха, заедно с двама педагози.

Дейността на екипите продължава да се осъществява в Общностния център, групи в детски градини, в общността.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен