Продължават дейностите на Община Сливен по премахване на излезли от употреба автомобили

25.09.2017

От началото на годината досега инспекторите от дейност "Опазване на околната среда" в община Сливен са поставили 30 стикери на излезли от употреба моторни превозни средства, които неправомерно са оставени на общински и държавни места. От тях 12 автомобила са преместени от собствениците, 2 са преместени принудително на площадка за временно съхранение, 14 са в срок на изчакване. Това съобщи инж. Николай Бакърджиев, н-к отдел „Екология”. Дейностите продължават.

Община Сливен напомня, че излезлите от употреба МПС представляват отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците /ЗОУ/ и се съхраняват в собствен имот или се предават на лица, притежаващи разрешителни документи по ЗУО.

За излязло от употреба МПС се счита моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател; на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност; изоставено регистрирано МПС.

22.09.2017г.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен