Община Сливен ще отбележи Деня на правото да знам – 28 септември

27.09.2017
---

По повод Деня на правото да знам – 28 септември, Община Сливен кани всички граждани и гости на Сливен, които желаят да посетят Центъра за административно обслужване и да получат разяснения за своите права и задължения по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. На информационните табла на Общината, както и на официалния сайт, е публикувана богата информация, свързана с правото на достъп до обществена информация. На 28 септември от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. всеки може да посети работното място на длъжностното лице, което отговаря за достъпа до обществена информация – гл.експерт Таня Балабанова и да постави въпросите, които го вълнуват, свързани със ЗДОИ. Много ученици, студенти и преподаватели често посещават общината, за да получат полезна информация, свързана с процедурите на този Закон. Припомняме, че заявления за достъп до обществена информация се приемат в деловодството на общината, както и по електронна поща. За организацията и контрола на работата по ЗДОИ пряко отговаря секретаря на Общината – Валя Радева.

28 септември е Международен ден на правото да знам. Този ден се превърна в цял свят в истински празник за всички, които отстояват изконното човешко право на информация! Той се отбелязва по подобаващ начин и в България. Преди 15 години на 28 септември в София се учреди Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, на която основател и член е Фондация Програма достъп до информация/ПДИ/. Повече от 20 години ПДИ изпълнява мисията си да защитава правото на информация, да работи за прозрачност на институциите на централната и местна власт.

Кметът и ръководството на община Сливен поздравяват общинската администрация и сливенската общественост с този специален празник на свободата на информацията. Благодари на всички, които с чувство на отговорност работят за прилагане и спазване на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Многократно Община Сливен е удостоена с престижни награди за работата си по ЗДОИ и през 2016 година е обявена за институция с най-висок рейтинг на активна прозрачност и е носител на най-високото отличие „Златен ключ“ сред всички институции в България на местно и централно ниво.

27.09.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен