Община Сливен извършва санитарна сеч на болни дървета и сухи клони

28.09.2017
---

Общинското предприятие по озеленяване в Сливен извършва санитарна сеч на болни и опасни дървета, диворастящи дървесни видове и изсъхнали клони в града.

„Приоритетно се почистват районите в близост до детски градини и ясли, училища и паркове, където има голям човекопоток. Дейността ни е превантивна, за да предотвратим евентуални инциденти с трагични последствия“, съобщи директорът на предприятието Веселина Казакова.

Санитарната сеч се извършва на основание на Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на град Сливен, във връзка с Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративна растителност, издадена на основание на чл.201, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство.

Премахването на дървета се извършва контролирано, след съгласуване с ръководството на Общината и специалистите по екология. Не се допуска безконтролно и неоснователно изсичане. Дейностите ще продължат през целия зимен период.

28.09.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен