Проблеми от личен и обществен характер поставиха граждани в приемния ден на общинското ръководство

05.10.2017
...

Близо 40 граждани посетиха ръководството на общинска администрация Сливен в приемния ден в началото на октомври. Те поставиха въпроси, свързани с инфраструктурата в града, с благоустрояването, с общинската собственост и други проблеми от частен и обществен характер.

Млади хора, които живеят в чужбина и се връщат в родния си град, представиха конкретни идеи и предложения в сферата на културата, както и за подобряване на начина на живот, и градската среда. Група граждани от Сливен показаха свои проекти за благоустрояването на междублоково пространство. Хора от населени места в общината информираха за лошо състояние на пътищата и други инфраструктурни проблеми. Потърсено беше съдействие за решаване на социални и хуманитарни проблеми на конкретни хора.

Голям беше броят на търсещите съдействие от кмета и неговите заместници по Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Гражданите поставят и проблеми, свързани с междусъседски спорове.

Приемният ден на кмета и неговите заместници, както и на секретаря на общината, е всеки първи четвъртък от месеца. Записването става предварително - два дни преди това – във вторник от 8.30 ч. в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща. „На много хора се оказва съдействие своевременно от служителите на администрацията и не се налага да посещават приемния ден”, посочи общинският експерт Таня Балабанова.

05.10.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен