Местната комисия за борба с трафика на хора стартира кампания по повод 18-ти октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора

18.10.2017
...

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПОВОД 18-ТИ ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), Сливен стартира ежегодната си информационна кампания по повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. Партньори в инициативата са Община Сливен, Европейски информационен център Europe Direct – Сливен, Бюро по труда –Сливен, филиалът на Медицински университет – Варна в гр. Сливен и фондация „Инициатива и съпричастност” – Сливен.

Акцент в информационната кампания тази година ще бъде безопасното използване на интернет. Глобалната мрежа все по-често е средство за набиране на жертви на трафик на хора с цел сексуална и трудова експлоатация, както и за набиране на хора и експлоатирането им под други форми – с цел просия или сключване на насилствен и фиктивен брак. Средства за набиране на жертвите често са социалните мрежи и интернет страници на брачни агенции, сайтове за запознанства, страници, които предлагат работа в сферата на услугите, като помощ в домакинството, сервитьорство и барманство, Au Pair и лични грижи, модели и забавление, строителство, производство, селско стопанство, курсове за обучение и др. Интернет се ползва и с цел разпространение на порнографски материали и на по-късен етап като форма на изнудване на жертвите, фигуриращи в материалите. При сексуалната експлоатация и порнография особено уязвими са децата, младите жени, както и хората с по-ниска интернет култура и информираност.

Планирани са поредица от инициативи, целящи информирането на широката общественост за рисковете от въвличане в трафик на хора чрез интернет, целенасочена работа с най-уязвимите групи и популяризиране на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100. В рамките на инициативите с цел превенция на онлайн сексуалното изнудване и принуда, се предвиждат прожекции на клипа „Кажи НЕ!” #SayNo!, предоставен на МКБТХ – Сливен от сектор „Киберпрестъпност” при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”.

Ще бъде проведено и специализирано обучение за социални работници на тема „Идентификация и психо-социална подкрепа на жертви на трафик на хора”.

18-ти октомври е Европейският ден за борба с трафика на хора. Обявен през 2007 година по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия, г-н Франко Фратини, за поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен