Стефан Радев: През последните две години буквално се моля на кредитори, за да не допуснем запори на сметки и имущество

19.10.2017
---

Община Сливен е осъдена да заплати главница и лихви по дело, заведено от фирма „Булгейт“ за дейности, извършени през 2007 г. по първия воден цикъл на града. Искът на фирмата е от 2013 година. Главницата е в размер на 680 790,16 лв. и с лихвата сумата може да достигне до 1 милион лева.

Това стана ясно от брифинг на кмета Стефан Радев и неговите заместници. Фирмата е завела общо 6 дела срещу общината. Пет от тях са от 2014 година. От началото на мандата си Стефан Радев води преговори за разсрочено плащане и по тези пет дела е постигнато съгласие. За делото от 2013 година тази възможност е отпаднала.

„Никога не ми се е случвало буквално да се моля на кредитори, нито в частен нито в служебен план. През последните две години това се налагаше нееднократно. Сега отново ще се наложи да го правя, но важното е да не допуснем заплаха със запори на средствата или разпродажба на общинско имущество за някои от работещите системи на общината“, каза кметът. Той отново ще положи усилия да договори разсрочване на новото задължение

„Може би ще ни трябва поне месец, за да си възвърнем увереността и да видим какъв нов курс можем да предприемем в дадената ситуация и новите параметри, включително и след намаляването на местните данъци и такси, така че да гарантираме целите, които сме си поставили – устойчиво развитие на общината, ликвидиране на просрочените задължения и здрави основи за работа“, допълни Стефан Радев.

Той информира още, че Общината е спечелила дело на първа инстанция в Административния съд в Стара Загора срещу претенция на Министерството на околната среда и водите за 1,5 милиона лева, която Общината обжалва.

Заради втора претенция на МОСВ по първия етап на водния цикъл може да се наложи Общината да плати близо 4 милиона лева.

„Не можем да възразим в хода на цялата процедура, че не дължим тази сума. Това може да стане ако НАП заведе производство. За съжаление има още дела с рискове за общината“, допълни кметът.

19.10.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен