Държавна приемателна комисия прие изграденото централно парно на зала „Васил Левски”

23.10.2017
...

Държавна приемателна комисия прие и община Сливен въведе в експлоатация, изграденото централно топлозахранване на спортна зала „Васил Левски”, съобщи Стефан Кондузов, заместник-кмет „Устройство на територията и строителство”.

Преустроено е съществуващото котелно, като са направени допълнителни зидове от газобетонни блокчета. Монтирани са котел на газообразно гориво 195 кW, комплект с двустепенна газова горелка и необходимата спирателна, регулираща и предпазна арматура; вентилаторни конвектори - високостенен монтаж, панелни радиатори и лири. Изградена е вентилация на игрището за баскетбол и газопроводното отклонение до котелното помещение.

Строително – монтажни работи по топлозахранването на залата са по проект финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, посочи Павлина Каравелова, експерт в дирекция „Общинска инфраструктура” в община Сливен.

23.10.2017г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен