Община Сливен предприема мерки за оптимизиране на сметосъбирането и сметоизвозването по селата

30.10.2017
---

Мерки за оптимизиране на услугите „сметосъбиране и сметоизвозване в населените места обсъдиха в петък на обща среща кметът на община Сливен Стефан Радев, кметовете на села и представители на ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“, осъществяващи дейностите по договор с Община Сливен.

Услугата се извършва на територията на всички населени места в общината, които са снабдени с контейнери и кофи за битови отпадъци. Ангажиментът по ремонт и подмяна на амортизирани и повредени съдове е на дружеството. Представителите на фирмата увериха, че ще изпълнят задължението си.

Кофите за битови отпадъци постепенно ще бъдат заменени с контейнери, което ще увеличи обема на извозения боклук и ще намали значително разходите.

Кметът подчерта, че трябва да се оптимизира и разпределението на броя съдове за смет, за да се компенсират населените места, в които има недостиг. На срещата беше поставен въпросът за забавяне на графика за сметосъбиране, който ще бъде наваксан до десетина дни, увериха от фирмата.

Всяко населено място да обособи терен извън територията си, на който да се изхвърлят само растителните отпадъци, без да се сместват с битови и строителни, за да се избегне създаването на нерегламентирани сметища, решиха участниците в срещата. Дружеството пое ангажимент след натрупване на определено количество строителни отпадъци да ги извозва.

Кметът Стефан Радев поиска нова среща след зимните месеци, на която да се обсъди ефективността от взетите мерки. По думите му трябва да се търсят резултатни и оптимални решения, съобразени с възможностите на общината и потребностите на населението.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен