Общинската епизоотична комисия проведе извънредно заседание заради огнища на инфлуенца по птиците в страната

30.10.2017
---

Общинската епизоотична комисия (ОЕК) проведе извънредно заседание днес по темата за потенциална опасност от инфлуенца по птиците. Присъстващите бяха запознати със заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните - д-р Дамян Илиев за възникнали огнища на инфлуенца по птиците. Д-р Веселин Василев представи актуалната обстановка в страната и общината.

Членовете на комисията получиха уверение, че Областната дирекция по безопасност на храните е предприела всички необходими мерки по контрола на разпространение на болестта и възможностите за ограничаване възникването на огнища на заразата, за което се изисква и съдействие от всички кметове и кметски наместници на населените места и ведомства.

Прелетните птици са сериозен фактор на пренос на заразата и заболяването.

На заседанието беше отделено внимание на контрола от страна на Районното управление на полицията, информираността на населението с цел повишаване поведението на собствениците на птици и птицеферми за нужната превенция по недопускане или овладяване на опасността.

Секретарят на ОЕК ще информира кметовете и кметските наместници за задълженията им да съдействат на органите на ОДБХ и информират всички собственици на птици за опасността от заболяването и предприемането на съответните мерки.

На заседанието присъстваха зам.-кметът Стефан Кондузов – председател на Общинската епизоотична комисия, инж. Снежана Кънева – секретар, д-р Деница Георгиева, инсп. Николай Колев - РУП Сливен при ОД на МВР, д-р Веселин Василев – официален ветеринарен лекар за Община Сливен, инж. Красимира Стойчева – заместник директор ДГС Сливен, инж. Даниела Йорданова – директор ОП ЗГВР, Джемал Идриз – представител ОП ЗГВР и Ивайло Русев - директор ДГС Стара река.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен