Кметът Стефан Радев : Основната ни задача е да се справим със ситуацията, за да няма преки последствия за гражданите

08.11.2017
---

„ Община Сливен ще направи възражение на запора на сметките, който е в размер на около 4 милиона лева“. Това заяви на извънреден брифинг днес кметът Стефан Радев. Той поясни, че запорът е във връзка с претенции на МОСВ, свързани с първия воден цикъл на град Сливен, изпълняван в периода 2008- 2010 година. Кметът допълни , че претенциите на МОСВ са от предприсъединителния период, когато действа програмата ИСПА. По това време договорните отношения между управляващия орган и бенефициентите са били аналогични на търговските договори, а не както сега по европейските програми - от административен характер. "Заради това действията на управляващия орган не могат да бъдат обжалвани по административен ред, а по логиката на гражданското право“, каза пред журналистите кметът Стефан Радев и допълни, че претенцията на МОСВ би трябвало да се защити в съда. "Държавата, като страна по договора, има механизъм бързо да вади акт за частно държавно вземане без съдебна процедура. Това става в момента“, каза още сливенският кмет.

Той припомни, че договорът по програма ИСПА е бил за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на канализационната мрежа на Сливен. Договорът с изпълнителя е прекратен през 2010 годна. Следва процедура за финансова корекция в размер на 1 800 000 евро, която всъщност е авансът , платен на изпълнителя. Към момента тази сума е около 4 000 000 лева. Претендираната сума е за това, че според МОСВ не са постигнати целите на проекта.

Община Сливен има две седмици срок, в който трябва да плати. През това време може да се оспори пред Районния съд, издал изпълнителния лист, че общината не дължи сумата и да се поиска спиране на изпълнението“. Ако съдът реши да спре изпълнението, ще бъде даден срок на НАП да заведе иск срещу община Сливен за доказване на претенцията. Предстои уточняване на правните действия, които ще се предприемат, за да не бъде изтеглена сумата от сметките на общината“, стана ясно още от кмета Стефан Радев. Той припомни, че общината е изправена пред такива трудности не за пръв път от неговия мандат, но не е позволил това да се отрази на текущата работа на общината и действията на различните системи, които тя управлява. „Сега основната задача е да се справим с това и да няма преки последствия за гражданите", каза още кметът Стефан Радев. Той припомни, че имаше опасност общината да връща 21 милиона лева по Втория етап от водния цикъл, изпълняван в мандата на Кольо Милев. Благодарение на усилията на сегашното ръководство МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) субсидира с 1 милион и 600 хиляди лева приключването на проекта и не се стигна до процедура за връщане на средства.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен