В Сливен сменят стари контейнери за битови отпадъци с нови

09.11.2017
---

Започна поетапна подмяна на съдовете за битови отпадъци в Сливен. В момента се подменят контейнерите в районите на големите булеварди на града. Това съобщи Николай Бакърджиев, началник- отдел „Екология" в Община Сливен.

Вече са поставени 220 нови метални контейнера тип „Бобър“с вместимост 1100 л. Те са осигурени от ДЗЗД „ Грийн партнърс-БКС“, което извършва сметосъбирането и сметоизвозването в Сливен. Миналата година бяха подменени 190 контейнера от същия тип. Планира се подмяна и за следващата година.

От началото на 2018 г. сметосъбирането в кварталите „Българка“, „Сини камъни“, „Дружба“, „Младост“ , „ Ст.Заимов“ и „ Даме Груев“ ще се извършва ежедневно. В тези квартали ще бъде оптимизиран броят на контейнерите. Промяна ще има и в кв. „ Речица“, където съдовете за битови отпадъци се почистват сега веднъж в седмицата. От следващата година това ще става два пъти седмично.

Община Сливен напомня на гражданите да използват контейнерите за битови отпадъци по предназначение. Предвид предстоящия зимен сезон да не се изхвърля в тях неугасена пепел от отоплителни уреди на твърдо гориво. При наличие на строителни отпадъци от ремонти да се ползват услугите на специализирани фирми с контейнери.

Информация относно изхвърлянето на различни отпадъци от бита се намира на сайта на Община Сливен www.sliven.bg , раздел „Околна среда, Отпадъци“.

09.11.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен