Група от Младежки дом участва в проект «iCitizen» /Аз гражданинът/ по програма « Еразъм+» на ЕС за безопасен Интернет в Унгария

10.11.2017
---

Това е многостранен е младежки обмен, който има за цел да помогне на младите хора да станат по-осведомени като потребители на интернет чрез дискусии как изглежда един уважаващ себе си интернет гражданин.

Проектът обхваща шест страни: Хърватска, Литва, Италия, Унгария, България и Турция, като всяка от страните в програмата участва с група от четири младежи на възраст между 16-20 години и един лидер на групата.

По време на проекта планирахме да открием света на интернет от различни ъгли и да създадем папка с ресурси с различни данни относно правилата в мрежата и безопасен интернет. Чрез методите на неформалното образование и в открити дискусии представихме мерките на правителствата и различните сайтове и платформи в различните страни, които гарантират сигурността на гражданите в мрежата. Младите хора от шест държави /30/ изразиха мнение, че трябва да имаме и електронни министерства /както в Литва/, които да работят за безопасна интернет среда.

Анелия Иванова- ръководител на проекта и

експерт в Младежки дом-Сливен


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен