На пресконференция и кръгла маса ще бъдат отчетени дейностите по проект на Община Сливен

14.11.2017

Община Сливен е бенефициент по проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос 1, процедура „Активни”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициатива за младежка заетост. Бенефициент на проекта е Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Бизнес Център /Бизнес Инкубатор – Сливен“, Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” и „Соник Старт” ООД.

Проектът предостави обучение на 78 младежи по професията „работник в озеленяването” и част от професията „помощник в строителството”. Основна цел на дейността е младежите да придобият професионални умения по двете професии, кадри от които са необходими за поддържането на обществените места в град Сливен и някои от малките населени места на територията на общината. Всички младежи завършиха успешно обучението, като 38 младежи получиха Удостоверение за професионално обучение за част от професията „помощник в строителството”, а останалите 40 младежи - Свидетелство за професионална квалификация по професията „работник в озеленяването”. Община Сливен, като бенефициент, се ангажира с наемането на обучените лица за период до 6 месеца.

Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 365 292, 34 лв. Проектът стартира на 01.08.2016 г. и е със срок на изпълнение 16 месеца.

На 16.11.2017г. от 10.30 часа в Областен информационен център Сливен ще се проведе пресконференция и кръгла маса за отчитане на дейностите по проекта.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен