Информационна среща с местни медии организира Областният информационен център в Сливен

20.11.2017
---

Публично информационна среща за представители на местни и регионални медии ще се състои в залата на Областен информационен център на 22 ноември от 11 ч. На събитието ще бъде представен проект на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Настоящата операция е насочена към микро, малки или средни предприятия, които имат по-малко от две приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

Целевата помощ по процедурата ще бъде предоставяна на фирми, които развиват икономическа дейност в сектори, изведени като приоритетни в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в т.ч. издателска дейност; производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика; печатна дейност и възпроизвеждането на записани носители; създаване и излъчване на радио и телевизионни програми; дейности в областта на фотографията и др.

Одобрените кандидати ще получат средства за закупуване на ново оборудване, а също и за разработване на софтуер, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

Минималният размер на заявената финансова помощ за всеки индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв. Безвъзмездното финансиране, което се предоставя по линия на Оперативната програмата, е 90 %.

Областен информационен център Сливен е създаден по проект на Община Сливен и е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансирани по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

20.11.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен