Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

От „Градска мобилност“ припомнят правилата за заплащане с SMS за Синята зона

08.12.2017

При изпращане на SMS на кратък номер 1344 за престой в Синята зона, задължително трябва да се провери отговора от мобилния оператор. За това припомни Димитър Пантелеев - директор на ОП "Градска мобилност"-Сливен.

„Имаме случаи, в които мобилният оператор връща отговор, че има технически проблем и не може да таксува своите абонати“, каза Пантелеев.

В този случай клиентите не са таксувани и трябва да заплатят престоя си в синята зона чрез някой от другите варианти - билет от паркоавтомат, талони за предплатено паркиране или директно на служител от ОП "Градска мобилност".

„Техническите проблеми при невъзможността за заплащане чрез SMS са изцяло на мобилните оператори. Системата за таксуване чрез SMS е разработена от тях, а те изпращат информация към ОП "Градска мобилност" само на успешно таксуваните съобщения“, каза в допълнение Димитър Пантелеев.

Той припомни правилата за заплащане в Синя зона чрез SMS, публикувани в сайта на Общината:

Клиентите на българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в Синята зона чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационен номер на автомобила, на кратък номер 1344. С един SMS се заплаща един час престой. Стойността на самия SMS се определя в съответствие с конкретния тарифен план на мобилния оператор. SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага след паркиране на автомобила върху паркомясто в Синя зона. Системата автоматично ще върне отговор с SMS за статуса на заявката за паркиране.

Съдържанието на SMS-а трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационен номер на автомобила.

ОП "Градска мобилност" не носи отговорност за неправилно въведена информация.

Винаги трябва да се прави проверка дали държавният регистрационен номер на автомобила отговаря на този, посочен в SMS-а, с обратен отговор от системата. Няколко минути, преди изтичане на заплатеното време, се получава подсещащ SMS, че трябва да се заплати отново или автомобилът да напусне зоната. В случай, че водачът изпрати SMS преди изтичане на времето, то се удължава автоматично с още 1 час.

При съобщение за невъзможност за таксуване SMS, следва да изберете друг начин на заплащане на престоя си: с предварително закупен еднократен талон или с талон от паркинг автомат Presto Europe.

08.12.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.