Стефан Радев: Работим за подобряване на жизнената среда в община Сливен

20.12.2017
---

От началото на мандата работим за обръщане на посоката на развитие в общината – от влошаване на състоянието и слизане надолу, към решаване на натрупаните с години проблеми и поставяне на основи за бъдещето. Това заяви кметът Стефан Радев по време на редовната си пресконференция. През следващите две години усилията ще бъдат насочени към подобряване на жизнената среда и хората да усетят промяна.

„Ако средствата, които привлякохме през тези две години, бяха инвестирани в инфраструктура, а не в разплащане на стари задължения, ефектът щеше да е огромен. Темповете на промяна винаги могат да бъдат различни, но няма как да вървиш напред, ако не изградиш основите“, каза кметът.

Той припомни, че заварените общи задължения бяха над 63 милиона лева, поетите ангажименти – около 140 милиона лева, а просрочените задължения – над 27 милиона лева. Задълженията значително са намалени за две години и това се дължи на мерките, които екипът на Стефан Радев предприе – облигационна емисия, безлихвен заем от държавата и оптимизиране на разходите. Общината е спасена от фалит, стопявайки 2/3 от дълговете. Към момента вече няма нито едно висящо дело срещу Общината от търговски контрагенти, докато в началото на мандата делата бяха за около 18 милиона лева. Част от тях са спечелени, по други са постигнати споразумения.

„От тази гледна точка не очаквам негативно развитие и сме много по-стабилни. Остават делата за запор на сметките от МОСВ и още едно дело за корекция на втория етап на водния цикъл, което на първа инстанция сме спечелили. Много от нещата, които правим, са единствено възможните и вече няма време за предприемане на алтернативни действия. Голяма част от проблемите са в такава напреднала фаза, че има само един единствен начин да се действа“, каза още кметът.

Още в началото на мандата беше овладян изцяло рискът за заплащане на над 20 милиона по втория етап на водния цикъл. Със завършването на сметището в Сотиря и откриването на клетка към депото в Хаджидимитрово се избегнаха санкции и загуби, които имаше вероятност да бъдат изисквани при неспазване на срокове. Започна поетапно премахване на незаконните гаражи и беше осигурена охрана в населените места.

От 2015 г. до сега Община Сливен има 13 одобрени и стартирали европейски проекта за 37 милиона лева, а осем проекта за близо 9 милиона лева очакват одобрение.

Предстои сериозна работа по обновяване на автобусния парк на града, изграждането на нови спирки и ремонт на старите. Изоставените училища «Хаджи Димитър» и «Антон Иванов» ще получат нов живот. В тях ще бъдат изградени социални центрове. Четири детски градини ще бъдат основно ремонтирани. Вече стартираха дейностите по благоустрояване на поречието на река Асеновска.

Сред другите големи проекти, по които Общината ще работи през следващите две години, са кръгово движение на Розова градина, пробива на ул. Раковски и реконструкция на участък от бул. „Хаджи Димитър“. За тези проекти Община Сливен получи средства от правителството на България. През следващата година ще започне санирането на първите жилищни блокове по Програмата за енергийна ефективност и дейности по инфраструктурата в населените места. Всички проекти са насочени към подобряване на качеството на живот на сливенските граждани.

20.12.2017 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен