Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

40 разпореждания за преместване на излезли от употреба и изоставени автомобили са издадени в Сливен за 2017 г.

16.01.2018

40 разпореждания за преместване на изоставени или излезли от употреба МПС са издали през 2017 г. инспекторите от отдел „Екология“ в Община Сливен. Те са били върху общинска или държавна собственост. Собствениците на 10 от автомобилите не са изпълнили разпореждането и превозните средства са репатрирани до центъра за разкомплектоване, съобщи Николай Бакърджиев, началник на отдела. За неизпълнение на разпореждане са предвидени санкции. Актовете са за суми, които варират от 100 до 1000 лева. Друга мярка е принудително вдигане на автомобила и откарването му до площадка за съхранение. В такъв случай в рамките на три месеца собственикът трябва да плати преместването и престоя, за да си го върне обратно. Ако това не стане автомобилът се разкомплектова. По смисъла на Закона за управление на отпадъците излезлите от употреба или изоставени автомобили са отпадъци. Работата по това направление на закона и съответната общинска наредба за управление на отпадъците продължава и тази година.

16.01.2018 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.