Всички населени места в община Сливен имат вода и електричество

18.01.2018
---

Всички населени места в община Сливен имат вода и електричество. Екип на Общинското предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" продължава работа по премахване на падналите дървета за осигуряване достъпа до с. Раково, който все още е блокиран от дърветата.

Посетени на място от експерти са над 25 обекта. Нанесени са не малко щети на домакинства в Селиминово и Гавраилово, поради частично увреждане на покривите.

Повече от 30 % са щетите върху покрива от сградата на кметство с. Глушник.

Отлепена е хидроизолацията на трите корпуса от покрива на детска градина в с. Селиминово.

Опасните дървета са премахнати и е ликвидирана опасността за преминаващите хора и транспортни средства.

За стърчащи и опасни елементи от покривите на блокове в кварталите "Младост", "Дружба", "Заимов" и Централна градска част се обединиха съвместно силите и средствата на собственици, ползватели на имоти, пожарната, общинското предприятие по озеленяване, Общинска охрана и служители на общинска администрация. Своевременната и коректна координация на действията не допусна инциденти, при които да пострадат хора, независимо, че от падналите дървета бяха засегнати над 6 автомобила.

инж. Снежана Кънева,

началник отдел

"Сигурност и управление при кризи"

Община Сливен


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен