Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Продължават съвместните инициативи на училищата и Комисията за борба срещу противообществените прояви

24.01.2018

За четвърта поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, предоставя възможност на училищата в община Сливен да разработят своите правантивни дейности и инициативи в партньорство. Това стана ясно по време на провелата се на 23 януари работна среща с представители на педагогически съветници, психолози и на координационни съвети от училищата в община Сливен и Секретарят на Комисията.

В основата на партньорството е, всяко училище, предвид своята специфика, възраст и интереси на своите възпитаници, да изготви предложения за дейности, които да бъдат реализирани в рамките на 2018 г., като приоритетно ще бъдат подпомагани тези, които имат най-широк обхват като време и деца. Крайният срок за подаване на предложенията е 2 февруари 2018 г.

През изминалата 2017 година, 28 училища са реализирали своите инициативи, в които са обхванати над 8 400 ученици.

24.01.2018 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.