Пътищата в община Сливен са заснежени и проходими при зимни условия

28.02.2018
---

Всички пътища са заснежени и проходими при зимни условия на територията на цялата община. През нощта снежната покривка достигна повече от 60-70 см в планинската част и около 25-30 в равнината. Дейностите по снегопочистване следват правилото „осигуряване проходимост при зимни условия”, което означава допълнителна осигуреност на автомобилите и водачите за зимно пътуване, предприемане пътуването при крайна необходимост и задължително съобразяване на метеорологичната прогноза. При разпределението на техниката е съобразена последователността на изпълнение почистване предимно на тези общински пътища, осигуряващи маршрутите на обществения транспорт. Със заповед на кмета е привлечено допълнително техника от другите съставни части на единната спасителна система. Това са дружества, сключили предварително споразумения по смисъла на закона за защита при бедствия. Под оперативното управление на място от кметовете на населените места и съдействието на членовете на общинския щаб за защита при бедствия се предприема почистване на основни улици за осигуряване проходимост за доставка на стоки от първа необходимост и подходи до общественозначимите сгради.

Техниката, насочена по участъците Ковачите - Младово и Младово - Кермен, е с национален приоритет за осигуряване транспорт на служители и работници за ТЕЦ „Марица-изток 3“. Работи се по направленията в равнинната част: Сливен – Чунтулово - Бинкос и Сливен – Самуилово - Панаретовци. Насочва се техника за почистване и по направление Камен - Желю войвода - Блатец за връзка с републикански път Сливен - Бургас и всички общински пътища в планинската част – Бяла – Новачево - Градско, Бяла - Въглен, Стара река - Средорек-Божевци - Изгрев, Майско - Зайчаре, при спазване приоритетността за републиканските пътища. Разпределената техника за почистване по направлението Чуката - Меча поляна - Карандила, Меча поляна – Българка - Раково продължава и днес своята работа. През целия сезон е затворен пътя Сливен – Селището - връх Българка! Почистването на пътната мрежа се извършва през светлата част на деня.

Няма населени места без ток и вода, с изключение в индустриална зона Сливен и Чокоба, където на място са екипи от електроразпределителното дружество за възстановяване на електрозахранването.

В града техниката работи от 2 часа през нощта, като няколко пъти са обходени главните булеварди. Работата по почистването и хвърлянето на сол продължава. Приоритет при ръчната обработка са пространствата около болниците, обществените сгради и спирките на градския транспорт.Улиците са проходими при зимни условия. Работи градският транспорт.

28.02.2018 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен