Проведе се първото за годината заседание на Асоциацията по ВиК

28.02.2018
---

Първото за годината редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К се проведе на 28 февруари под председателството на областния управител Чавдар Божурски. В него участваха кметът на община Сливен Стефан Радев, кметът на община Твърдица Атанас Атанасов, зам.председателят на общинския съвет в Нова Загора Нейчо Минчев, зам.кметът на община Котел Шериф Куванджъ, управителят на "В и К"ООД-Сливен инж.Севдалин Рашев, служители на асоциацията.

Събранието реши да бъде организирана среща на счетоводителите на четирите общини в Сливенска област със счетоводителите на „ВиК“ООД, за да бъдат уеднаквени критериите за извършваните от водния оператор инвестиции и тяхното приемане.

Управителят на „ВиК“-Сливен инж.Севдалин Рашев информира, че от 1 януари е създаден електронен регистър на авариите, според изискванията на закона. Предстои до средата на годината да бъдат създадени още 10 регистъра, свързани с работата на оператора, като информацията във всички ще е достъпна за областната и общинските администрации.

Предвиденото в дневния ред обсъждане и приемане на Общата инвестиционна програма на ВиК-системите и съоръженията на територията на Сливенска област бе отложено. От МРРБ не дадоха мандат на областния управител да подкрепи инвестиционната програма на „ВиК“-дружеството заради забележки към изготвянето й и предписани препоръки. За отлагането гласуваха и представителите на общините. Програмата ще бъде разгледана на следващото заседание на асоциацията.

Общото събрание прие отчета за разходите на асоциацията през 2017 година. Гласуван бе и бюджетът за 2018 година, който е без промени в сравнение с предходната година и възлиза на близо 49 хил.лева. Асоциацията не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба. Приходната част на бюджета й се образува от вноските на членовете, като 35 на сто е делът на държавата, на община Сливен – 41,23 процента, на община Нова Загора – 12,84, а на общините Котел и Твърдица – съответно 6,38 и 4,55 на сто.

Информация и снимка от Областна администрация- Сливен

28.02.2018 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен