Проведе се приемен ден на кмета Стефан Радев

14.06.2018

Приемен ден на кмета Стефан Радев се проведе днес. Граждани поставиха пред него въпроси от различно естество. За приемния ден се бяха записали двама директори на училища, които поставиха служебни въпроси. Граждани запознаха кмета с проблеми, свързани с техните имоти. По време на приемния ден бяха изложени проблеми и от личен характер. Приемният ден на кмета беше по изключение днес.

Кметът, заместник- кметовете и секретарят на Община Сливен имат приемен ден всеки първи четвъртък от месеца. Записването става два дни преди това – във вторник от 8.30 ч. в Центъра за административно обслужване на гражданите, източен вход на общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност