Подзона 10 ще бъде въведена от 1 декември

05.11.2018
---

Подзона 10, приета с решение на Общински съвет – Сливен въвежда Синя зона от 1 декември. За това съобщават от Общинско предприятие „Градска мобилност“. Тя ще включва южната част на територията между бул. „Христо Ботев“, бул. „Хаджи Димитър“ и бул. „Братя Миладинови“. Живущите в района могат да се възползват от преференциалните условия за локално паркиране, ако отговарят на следните критерии:

1. Жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране;

2. Имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;

3. Лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота;

4. Да ползва автомобил по силата на собственост или друго правно основание;

5. При условие, че лицето ползва автомобил по силата на правно основание, различно от правно основание „собственост“, да са вписани в свидетелството за регистрация на автомобила в сектор С.3;

6. Постоянният адрес на собственика или ползвателя на МПС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на МПС в сектори С 2.3 или С.3.

Таксата за паркиране по постоянен адрес е както следва: за един месец – 10 лева, а при предплащане за една година – 70 лева. Срокът за издаване на разрешение е две седмици след подаване на заявлението в Община Сливен. Към него се добавят следните документи:

1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес;

2. Свидетелство за регистрация на МПС;

3. Документ, удостоверяващ друго правно основание - нотариално заверено пълномощно.

05.11.2018 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен