Пет допълнителни точки ще бъдат включени в дневния ред на утрешната редовна сесия на Общински съвет – Сливен

12.12.2018
---

Пресконференция на председателя на Общинския съвет Димитър Митев и неговите заместници се състоя днес. Тя беше по повод утрешното редовно заседание на местния парламент. „Пет допълнителни точки ще бъдат внесени за разглеждане и гласуване“, заяви по време на пресконференцията Димитър Митев.

Едната е свързана с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини, детски ясли и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен.

Втора и трета точка касаят даване на съгласие на Община Сливен да кандидатства по Проект „Красива България“. Едната от тях е свързана с текущ ремонт и монтаж на слънчева система на покрития басейн на ОУ „Елисавета Багряна“. Другата е свързана с подмяна на фасадната дограма и ремонт на покрива на РБ „Сава Доброплодни“. Да продължи функционирането на Областен информационен център Сливен, е четвъртата допълнителна точка. Той беше създаден по проект на Общината и през последните години развива успешна дейност. Продажба на имоти частна общинска собственост е последната допълнителна точка.

В предварителния дневен ред са включени 27 точки. Сред тях е изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен. ,,Изменението се налага, тъй като Наредбата влиза в противоречие с по-висши актове”, посочи Димитър Митев.

В дневния ред е и промяна на бюджета за 2018 г. По думите на заместник – председателя на Общинския съвет Кирчо Димитров една от причините е заради постъпили приходи от Сливенския симфоничен оркестър, които ще бъдат разпределени в разходната част на бюджета. Друга съществена причина е отпускане на средства за откриване на Социално кафе в Сливен. Във връзка с постъпило писмо от директора на ОД на МВР – Сливен, допълнителни средства са необходими и за закупуване на дрегери за отчитане на психо-активни вещества и алкохол. Средствата ще бъдат възстановени на Общината от държавния бюджет.

Други две предложения са свързани с продължаване на строително-монтажните работи в ДКЦ – 2 и второто е даване на съгласие „Общинска охрана и СОТ“ да закупи със собствени средства мониторингов център за видеонаблюдение и лек автомобил.

Ще бъде гласувана и План-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци и поддържане на чистотата за 2019 г.

Общинските съветници ще гласуват и отчета за дейността на Комисията по стипендии за 2018 г.

На утрешното заседание местният парламент ще разгледа и покана за подкрепа на проект на побратимения на Сливен град Мелитопол по Програма „Местни власти: партньорства за устойчиви градове“, свързан с водоснабдяване и канализация на украинския град.

Други точки са свързани с продажба на общинско имущество, разпореждане с общинска собственост и отпускане на финансови помощи.

12.12.2018 г.


Снимки:


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност